Våra politiker

Moderata Samlingspartiet i Håbo har för närvarande följande representanter i kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter


	Carina Lund (Gruppledare KF, Kommunalråd)

	Catherine Öhrqvist

	Ulf Winberg (Ordf. KF)

	Liselotte Grahn Elg

	Rasmus Kraftelid

	Carl-Johan Torstenson

	Nils-Åke Mårheden

	Anna Wiberg

	Björn Hedö

	Tommy RosenkvistErsättare


	Bo Johnson

	Cecilia Lidén

	Roger von Walden

	Björn Fredriksson

	Bertil Brifors
Senast ändrad 6:e november 2014
Synpunkter på innehållet? Kontakta Webmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo