Håbomoderaternas styrelse

vald vid årsmötet den 4:e februari -21 (inklusive KF gruppledare, KF ordförande, MUF-rep. samt MQ-ansvarig)

Konstituerad inom styrelsen 18/10 2021 efter Lottas avgång

Ordförande
Björn Green

Vice ordförande
Roger von Walden
Ledamot och kassör
Björn Hedö
Ledamot och Webmaster
Nils-Åke Mårheden
Gruppledare KF
Carl-Johan Torstenson

KF ordförande
Björn Erling
MUF-ordförande
Vakant
MQ-ledamot
VakantSenast ändrad 20:e december 2021
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster

© Moderata Samlingspartiet i Håbo