Kommunalrådet informerar!

Nina Lagh, vårt moderata kommunalråd i Håbo, ger sin syn på politiken.

Detta har hänt i Håbo sedan valet 2006

För ett år sedan stod det klart att Moderaterna, Bålstapartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna tog över styret i Håbo kommun. Vi lovade medborgarna att vi skulle ta ansvar för kommunens ekonomi och förbättra skolan. Det är ett stort ansvar att leda en kommun och vi tar vårt uppdrag på största allvar. Samarbetet fungerar alldeles utmärkt och under den första tiden har vi bland annat:

 • sänkt de totala politiska arvodena
 • minskat antalet ersättare i nämnder och styrelser
 • vänt ett förväntat underskott i kommunens budget till överskott i bokslut för 2006
 • beslutat att tillföra ca 80 miljoner mer till förvaltningarna jämfört med bokslut 2006
 • anställt en kommundirektör som är kommunens högst ansvarige tjänsteman
 • beslutat att anställa en personalchef
 • omorganiserat inom kommunstyrelsens förvaltning
 • startat medborgardialog för att tillvarata medborgarnas intressen
 • räddat sommarjobben åt våra ungdomar
 • beslutat att avsätta projektpengar för ungdomar under 2008
 • inrättat en Kultur- och fritidsnämnd för ökat fokus på dessa frågor
 • startat ett ungdomsprojekt för att minska skadegörelsen
 • skapat en upphandlingsorganisation för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet
 • tidigarelagt budgetprocessen för att verksamheterna ska kunna planera i så god tid som möjligt
 • beslutat att arbeta för en taxesänkning inom kolletivtrafiken
 • påbörjat certifiering av alla kommunala skolor för att säkerställa kvalitén i skolan
 • inrättat ett Gymnasieutskott för att förbättra vår Gymnasieskola
 • beslutat att genomföra lokaljusteringar i skolorna så att optimal undervisning kan ske
 • beslutat att införa utmaningsrätt för att uppmuntra och möjliggöra för personalen att ta över delar av befintlig verksamhet
 • beslutat att kraftigt öka anslagen till läromedel under 2008
 • beslutat att undersöka möjligheten till två rätter i skollunchen

  Dessutom har:

 • en ny busslinje till Kista återinförts
 • vi nu en heltidsstyrka vid räddningstjänsten dygnet runt, för allas säkerhet.
 • det bildats ett marknadsbolag som aktivt marknadsför vår kommun
 • en ekonimichef inom bildningsförvaltningen anställts
 • ett nytt äldreboende, Dalängen, öppnat
 • en rehabbassäng öppnat
 • hastighetsbegränsningarna i Bålsta förenklats
 • vi fått ytterligare tre heltidsanställda poliser till Bålsta

  Vi kommer enträget att arbeta vidare för att våra medborgare ska vara i fokus och ges möjlighet att välja vad som är bäst för den enskilde. För att uppnå detta måste vi fortsätta vårt arbete med att ta ansvar för kommunens ekonomi både på kort och lång sikt, ge alternativa aktörer möjlighet att etablera verksamhet inom kommunen , uppmuntra personal att ta över delar av den befintliga verksamheten samt fokusera på att kvaliteten ökar inom alla områden.

  För majoriteten i Håbo

  Nina Lagh (m)
  Kommunalråd
  2007-09-20


Publicerad 20:e september 2007
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo