Kommunalrådet informerar!

Nina Lagh, vårt moderata kommunalråd i Håbo, ger sin syn på politiken.

Semestern närmar sig med stormsteg och vi behöver nog alla lite till mans ta ledigt. Våren har på många sätt varit intensiv och det har naturligtvis i mångt och mycket handlat om budgeten. Det handlar egentligen inte i första hand om politiken utan snarare formalia frågor där oppositionen har en uppfattning om att den budgetmodell de arbetade efter ska gälla även när vi styr kommunen. Vi har varit extremt tydliga med att säga att vi inte vill ha några önskelistor från förvaltningar och nämnder utan att vi måste prata om de pengar som finns och inte de man hoppas på. Kommunens ledningsgrupp är nöjd med denna nya ordning och har förstått att vi arbetar på ett annat sätt än den tidigare majoriteten gjorde.
Tyvärr såg vi ett nytt sätt att hantera en budgetprocess på under kommunfullmäktige i måndags. Oppositionen nyttjade minoritetsåterremissen som ett verktyg eftersom de ännu inte insett att det är en ny ordning vi arbetar efter, så nu får vi snällt vänta tills i september med ett beslut . Det betyder att verksamheterna inte får sin internbudget i tid, dessutom kommer både politiker och tjänstemän att få lägga resurser på helt onödiga saker. Men jag är egentligen inte förvånad, för hela oppositionen följer sin linje att slösa med skattemedel och inte bry sig om vår skuld ett enda dugg.
Våra motståndare försöker i debatten att hävda att det är en liten trojka i kommunstyrelsen som styr men jag kan försäkra alla att den här budgeten är mycket väl förankrad i hela majoriteten och att vi är helt överens om att vi även fortsättningsvis ska arbeta på det här sättet. Förmodligen säger resonemanget mer om hur det fungerade i den tidigare majoriteten än det gör i den nuvarande alliansen. Oppositionen kommer förr eller senare att förstå vad det innebär att sitta på läktaren. Det kanske är lätt att glömma, men vi vet hur det är och har inte glömt hur det var fram till november 2006.
I övrigt kan jag konstatera att vi börjar leverera vår politik efter att ha jobbat mest inifrån sedan vi tog över rodret. Vi beslutade i måndags om att införa utmaningsrätten. Det är naturligtvis en positiv förändring som ger våra anställda och externa aktörer möjlighet att ta över kommunal verksamhet. Det är viktigt både för den enskilde individen, valfriheten och mångfalden inom den offentliga verksamheten.
Ett ungdomens hus är i dagarna klart, på Pomona och i gymnasieskolan kan man i höst välja mellan två rätter, en ny trädgård vid Pomona är under uppförande, enklare bygglov kan erhållas över disk och Hälsoäventyrets start är andra exempel på att det händer saker med en moderatledd kommun.

Med tillönskan om en trevlig sommar!

Nina Lagh (m)
Kommunalråd
2008-06-19


Tidigare publicerade "Kommunalrådet informerar!":

2007-09-20


Publicerad 19:e juni 2008
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo